Skip to content

Co-designed digital education package

This intellectual output (04) the digital education programme, guidance and educational resources was co-produced with children and teachers from the four partner schools. The programme enabled children to engage in a virtual learning environment, offering them 'real-life' scenarios in which to enact and explore the possibilities of the digital environment. In so doing, it enabled them to model and enact different behaviours within a walled digital space, exploring the social and emotional implications for them and those they encounter online.

  1. The programme was flexibly developed, making use of digital and other technologies in order to meet the specific challenges identified by young people and teachers. Evidence from O1 and O3 was used to produce a programme and resources that reflected the children's understanding and best evidence of what supports healthy online behaviour.
  2. The programme was developed cyclically with children and teachers with input from parents participating in various stages of the design cycle (O2 and O3). The production methodology is based on “Agile Learning” which supports rapid prototyping, flexibility and collaboration.
  3. The programme included wrap around text and image based resources which will have been fully tested in the four partner countries to reflect the cultural, language and age requirements of each.

Co-designed digital education package (EN)
The digital education package developed during the CyGen project was co-designed with children, teachers and parents across the four partner countries: UK, Belgium, Denmark and Greece. We discuss elsewhere in our reporting for Intellectual Outputs 2 (Participatory Design Model) and 3 (Design Workshops), how the empirical data for the project was collected, analysed and collated by each of the partners. This report offers an overview of the education package (Webapp and wrap around text) that was produced. It summarises how the partnership used the empirical data collated during the design cycle in order to develop the digital education package (Webapp and wrap around text) and offers reflections on the process from each country partner and the developers, the Belgium CyGen team.

Co-designed digital education package: Executive summary (EN)
The digital education package (Webapp and wrap around text) developed during the CyGen project was co-designed with children, teachers and parents across the four partner countries: Belgium, Denmark, Greece and the UK. The Webapp enables pupils to engage in a virtual learning environment, offering them ‘real-life’ scenarios in which to enact and explore the possibilities of the digital environment. These real-life scenarios are ‘played’ by several characters. The characters and activities were developed initially by the pupils in the UK and modified by children in the partner countries in response to the needs articulated by them during the design cycle. Each of the character activities is focused on developing children’s digital skills in order to support their safe, informed digital engagement. More particularly, the Webapp, has been designed to encourage both ‘online’ engagement and ‘offline’ discussion between children, teachers and parents. In so doing, it responds to a need articulated in the academic literature (Livingstone et al, 2011) and by children, teachers and parents in our project about the need for greater dialogue and shared understandings about the challenges children experience online.

Από κοινού σχεδιασμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Συνοπτική Έκθεση (GRE)
Το πακέτο ψηφιακής εκπαίδευσης (Διαδικτυακή εφαρμογή και κείμενα συνοδευτικών δραστηριοτήτων) που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος CyGen σχεδιάστηκε από κοινού με παιδιά, δασκάλους και γονείς στις τέσσερις χώρες- εταίρους: το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαδικτυακή εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετάσχουν σε ένα εικονικό μαθησιακό περιβάλλον, προσφέροντάς τους σενάρια «πραγματικής ζωής», ώστε να υλοποιήσουν και να διερευνήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού περιβάλλοντος. Αυτά τα σενάρια πραγματικής ζωής «διαδραματίζονται» από διάφορους χαρακτήρες παιδιών. Οι χαρακτήρες και οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν αρχικά από τους μαθητές του Ηνωμένου Βασιλείου και τροποποιήθηκαν από τα παιδιά στις χώρες- εταίρους ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που είχαν διατυπωθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου σχεδιασμού. Κάθε μία από τις δραστηριότητες, που αντιστοιχούν στον κάθε χαρακτήρα της εφαρμογής, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών, προκειμένου να υποστηρίξει την ασφαλή και ενημερωμένη ψηφιακή ενασχόληση τους. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει τόσο τη συζήτηση «σε σύγχρονη σύνδεση» όσο και τη συζήτηση «εκτός σύνδεσης» μεταξύ παιδιών, δασκάλων και γονέων. Έτσι, η εφαρμογή ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη που αφενός διατυπώνεται στη βιβλιογραφία (Livingstone et al, 2011), αφετέρου εκφράζεται από παιδιά, καθηγητές και γονείς στο έργο μας και αφορά την ανάγκη για μεγαλύτερο διάλογο και κοινές αντιλήψεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο διαδίκτυο.

Co-ontworpen digitaal onderwijsprogramma: Samenvatting (NL)
Het digitale onderwijspakket (Webapp en handleiding) dat tijdens het CyGen-project is ontwikkeld, is ontwikkeld in samenwerking met kinderen, leerkrachten en ouders in de vier partnerlanden: België, Denemarken, Griekenland en het VK. De Webapp stelt leerlingen in staat om deel te nemen aan een virtuele leeromgeving en biedt hen ‘echte’ scenario's om de mogelijkheden van de digitale omgeving te ontdekken en te verkennen. Deze real-life scenario's worden door verschillende personages 'gespeeld'. De personages en activiteiten werden in eerste instantie ontwikkeld door de leerlingen in het VK en aangepast door kinderen in de partnerlanden in antwoord op de behoeften die zij tijdens de ontwerpcyclus hadden geformuleerd. Elk van de activiteiten is gericht op het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van kinderen om hun veilige, geïnformeerde digitale betrokkenheid te ondersteunen. Meer in het bijzonder is de Webapp ontworpen om zowel ‘online’ betrokkenheid als ‘offline’ discussie tussen kinderen, leerkrachten en ouders aan te moedigen. Hiermee wordt ingespeeld op een behoefte in de academische literatuur (Livingstone et al, 2011) en door kinderen, leerkrachten en ouders in ons project over de noodzaak van een grotere dialoog en gedeelde inzichten over de uitdagingen die kinderen online ervaren.

Co-designet digital uddannelsesprogram: Resumé (DA)
Den digitale uddannelsespakke (Webapp og indpakning af tekst), der blev udviklet under CyGen-projektet, blev co-designet med børn, lærere og forældre i de fire partnerlande: Belgien, Danmark, Grækenland og England. Webapp gør det muligt for elever at engagere sig i et virtuelt læringsmiljø og tilbyde dem 'virkelige liv' scenarier, hvor de kan indføre og udforske mulighederne i det digitale miljø. Disse virkelighedsscenarier 'afspilles' af flere karakterer. Karaktererne og aktiviteterne blev oprindeligt udviklet af eleverne i Storbritannien og modificeret af børn i partnerlandene som svar på de behov, der blev formuleret af dem under designcyklen. Hver af karakteraktiviteterne er fokuseret på at udvikle børns digitale færdigheder for at understøtte deres sikre, informerede digitale engagement. Mere specifikt er Webapp designet til at tilskynde til både 'online' engagement og 'offline' diskussion mellem børn, lærere og forældre. Dermed imødekommer det et behov, der er formuleret i den akademiske litteratur (Livingstone et al, 2011) og af børn, lærere og forældre i vores projekt om behovet for større dialog og fælles forståelse af de udfordringer, børn oplever online.

Webapps (EN, EL, NL, DA)
The Webapp enables pupils to engage in a virtual learning environment, offering them ‘real-life’ scenarios in which to enact and explore the possibilities of the digital environment. These real-life scenarios are ‘played’ by several characters. Each of the character activities is focused on developing children’s digital skills in order to support their safe, informed digital engagement. More particularly, the Webapp, has been designed to encourage both ‘online’ engagement and ‘offline’ discussion between children, teachers and parents. In so doing, it responds to a need articulated in the academic literature (Livingstone et al, 2011) and by children, teachers and parents in our project about the need for greater dialogue and shared understandings about the challenges children experience online.

Co-designed digital education package: Wrap Around Text (EN)
The UK Webapp has been designed by Year 5 children around the online activities of six invented characters and their stories. It covers the online safety themes of self-image and identity, online relationships, online reputation, managing online information, bullying, health, wellbeing and lifestyle, privacy and security, and copyright and ownership. There is an accompanying website that can be used with groups of children to introduce the Webapp and prompt discussion. It includes quizzes and follow-up activities intended to develop digital literacy skills. The notes in this document accompany are intended to supplement your joint use of the website and the Webapp. Supplementary resources 

Από κοινού σχεδιασμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: συνοδευτικά κείμενα δραστηριοτήτων (GRE)
Το ελληνικό Webapp έχει σχεδιαστεί από παιδιά 4 ετών (10 ετών) γύρω από τις online δραστηριότητες πέντε επινοημένων χαρακτήρων και των ιστοριών τους. Καλύπτει τα θέματα ασφάλειας online της επικοινωνίας με ξένους, την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, τις άγνωστες ιστοσελίδες, τα επικίνδυνα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα ψεύτικα (phishing) μηνύματα. Το ελληνικό κείμενο γύρω από το κείμενο είναι στα αγγλικά, διότι στοχεύουμε στη χρήση μιας διατομεακής προσέγγισης για τη διδασκαλία της αγγλικής και ψηφιακής παιδείας. Εάν οι γονείς βρουν δυσκολίες στη χρήση τους, η Αγγελική Αναγνώστοπουλου θα παράσχει μια μεταφρασμένη έκδοση. Email: angieanagnostopoulou@gmail.com

Co-ontworpen digitaal onderwijsprogramma: Omloop tekst (NL)
Welkom bij onze CyGen Webapp over digitale geletterdheid en onlin veiligheid. Deze toepassing is ontwikkeld samen met leerlingen van het 5de leerjaar en opgebouwd rond 5 avatars met elk hun eigen verhaal. Het omvat themas zoals cyberpesten, hacking, ongepaste informatie en fake news, veilig chatten en privacy.

Co-designet digital uddannelsesprogram: Ombryde tekst (DA)
The DK CyGen online tool frames content and processes that can contribute to children and young people’s digital literacy and reflections on online safety. This tool has been developed in cooperation with children in 5th and 6th grade. We have developed the tool for educational purpose in primary schools (age of children 12-13 years). But it can also be used with the age group in other contexts. The tool includes a dilemma game, which we recommend completing in groups, and a quiz to be complete in groups or individually.