Howest DLAB2 Changemakera

DLAB Changemakers at Howest at the eTwinning Awards

DLAB II – Changemakers is laureaat geworden van de jaarlijkse eTwinning-wedstrijd. Die reikt nationale kwaliteitslabels uit aan projecten die de communicatie en samenwerking binnen leergemeenschappen stimuleren. Daarbovenop werd DLAB II – Changemakers dus als winnaar uitgeroepen. (English translation below)Howest DLAB2 Changemakera

DLAB II – Changemakers is een project van Frederik De Laere van de Lerarenopleiding aan Howest. Het is bedoeld om in een internationale context (DLAB staat voor Digital Learning Across Boundarieschangemakers en onderwijs in sociale innovatie te ontwikkelen aan de hand van diverse digitale tools. Het werd in 2019 gelanceerd en loopt normaliter tot 2022. Van eTwinning België heeft het nu niet alleen een nationaal kwaliteitslabel gekregen, maar ook een award.

100 seconden

De eTwinning Awards 2020 worden op 14 oktober uitgereikt. Helaas niet met een fysieke ceremonie in Brussel, zoals doorgaans het geval is, maar met een online live prijsuitreiking. Daarin zal Frederik De Laere, samen met een aantal deelnemers en Middenschool Brugge Centrum als laureaat het winnende project mogelijk in 100 seconden op een ludieke manier mogen voorstellen. Verder zullen zij, net als de andere laureaten, een filmpje van twee minuten maken waarin het project mondeling wordt toegelicht. Die filmpjes zullen worden samengebracht in een online eTwinning fair. Op die manier kan iedereen te allen tijde de projecten van de winnende klassen (her)bekijken.

Leuk om weten: hoewel een live ceremonie dus niet mogelijk is, wil de organisatie toch zoveel mogelijk feestgevoel creëren. Daarom krijgt elk winnend project een budget van 8 euro per persoon, met een maximum 20 deelnemers. Daarmee kunnen hapjes, pizza’s, ijsjes, drankjes … worden aangekocht voor tijdens de uitreiking. Ook ouders, directie, andere leerlingen en collega’s kunnen de ceremonie volgen. Hiervoor hebben ze alleen de juiste link naar het Teams live event nodig.

English translation:

DLAB II – Changemakers is a laureate of the annual eTwinning competition. It awards national quality labels to projects that stimulate communication and collaboration within learning communities. In addition, DLAB II – Changemakers was declared the winner.

DLAB II – Changemakers is a project by Frederik De Laere from the Teacher Training College at Howest. It is intended to develop changemakers and education in social innovation in an international context (DLAB stands for Digital Learning Across Boundaries) using various digital tools. It was launched in 2019 and normally runs until 2022. From eTwinning Belgium it has now received not only a national quality label, but also an award.

100 seconds
The eTwinning Awards 2020 will be presented on October 14. Unfortunately, not with a physical ceremony in Brussels, as is usually the case, but with an online live award ceremony. In it, Frederik De Laere, together with a number of participants and Bruges Center Middle School as laureate, will be able to present the winning project in a playful way in 100 seconds. Furthermore, like the other laureates, they will make a two-minute film in which the project is explained orally. Those videos will be brought together in an online eTwinning fair. That way, everyone can (re) view the projects of the winning classes at any time.

Nice to know: although a live ceremony is not possible, the organization still wants to create as much festive feeling as possible. That is why each winning project receives a budget of 8 euros per person, with a maximum of 20 participants. With this, snacks, pizzas, ice creams, drinks … can be purchased for during the presentation. Parents, management, other students and colleagues can also follow the ceremony. For this they only need the correct link to the Teams live event.

(Google Translate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *